Trykprøvning

Ring 71 94 00 09 og hør mere

Trykprøvning / Tæthedsprøvning /Blowerdoor - fra 3.595,-

Kært barn mange navne. Hos Bygningskonsulenten.dk kan du bestille en Trykprøvning, også kaldet en Blowerdoor- eller en tæthedstest af dit hus eller ejendom. Vi udfører landsdækkende Trykprøvning, Blowerdoor- og tætheds tests af alle typer ejendomme.

Med vores erfaring kommer du sikkert i mål. Vi kan hjælpe med trykprøvning af dit nuværende nybyggeri, både bolig, erhvervs- og etagebygninger.

Tøv ikke, men kontakt os allerede i dag, vi tager gerne en uforpligtende snak og sparring omkring dit igangværende eller kommende byggeprojekt.

Vores kunder er både private og erhverv.

Kontakt mig

Udfyld formularen og vi kontakter dig hurtigst muligt til en snak omkring jeres krav og behov.

Om Blowerdoor test/Trykprøvning

Hvad er Trykprøvning / Blowerdoor test

Der findes mange ulemper ved et utæt hus, som alle hus- og erhvervsejendommeejere bør være opmærksomme på:

 • Dyr varmeregning
 • Stort CO2-udslip
 • Træk, kulde og kolde vægge
 • Fugt, råd og skimmelsvamp i konstruktioner

For at undgå dette, udfører man en blowerdoor test/trykprøvning. Det primære formål med en trykprøvning er at kontrollere tætheden af en nyopført bygning. Bygningsreglementets krav til bygningers tæthed skal overholdes og eftervises, inden en ny bygning må tages i brug. 

I bygherrens egen interesse

Det er i bygherres egen interesse, at bygningen er opført korrekt og som aftalt. Jo færre utætheder, jo bedre en tæt bygning, det giver følgende fordele:

 • Reducerer omkostninger til opvarmning
 • Forbedret indeklima
 • Undgå råd, stopper for fugtindtrængning i bygningens vægge og lofter, som betyder forlænget levetid og mindre vedligehold.

Entreprenøren/håndværkeren børe ikke udføre Blowerdoor testen

Det anbefales ikke, at entreprenøren/håndværkeren kontrollerer sig selv. Man bør altid at få en uvildig tredje part til at udføre trykprøvningen og kontrollen af det udførte arbejde.

Med Bygningskonsulenten.dk ved din side får du en professionel og uvildig tredje part til at hjælpe dig med at kontrollere, at kvaliteten af den nye bygning er i top. Læs mere herunder.

Fortrykprøvning – en god ”forsikring”

En fortrykprøvning er en almindelig trykprøvning, der udføres inden byggeriet er helt færdigt. En fortrykprøvning udføres når dampspærre er monteret, således kan det kontrolleres om dampspærren er monteret korrekt, eller om der skal udbedres utætheder inden vægbeklædning og inventar monteres.

Spar tid og penge med fortrykprøvning

Bygherren kan spare både tid og penge, da man ved en fortrykprøvning kan nå at identificere og reparere eventuelle utætheder mens de er synlige og tilgængelige. Opdager man først utæthederne ved den endelige trykprøvning når huset er færdigt, vil det som regel betyde store omkostninger og forsinkelser, da vægbeklædning og inventar mange gange skal demonteres for at reparere utæthederne.

Vi anbefaler en fortrykprøvning

Det anbefales at få udført en fortrykprøvning, hvis der bygges efter bygningsklasse 2020 – Lavenergi, da der her er meget store krav til damspærren og huset som helhed er meget tæt. En fortrykprøvning anbefales også, hvis man ikke har stort kendskab til byggemetoden eller erfaring med at få fortaget trykprøvninger fra andre byggerier.

En godkendt fortrykprøvning betyder ikke, at bygningen er godkendt. Bygningen skal være færdigbygget og klar til aflevering, inden den endelige trykprøvning udføres og certifikatet kan gives.

Vores tæthedstest finder utætheder i ejendommen

Består bygningen ikke fortrykprøvning, så hjælper vi hos Bygningskonsulenten.dk altid med at finde utæthederne ved fortrykprøvningen, så bygningen kan blive helt tæt. Vi anvender bl.a. termokamera, røg og lufttrykmålere til at finde utætheder.

Sådan udføres en Blowerdoortest/Trykprøvning 

Inden trykprøvningen kan udføres, skal følgende kriterier være opfyldt:

 • Byggeriet skal være afsluttet, men ikke afleveret
 • Klimaskærmen skal være tætnet, dvs. vinduer skal være monteret, fuget og lukkede.
 • Afløb skal være tætnet, enten med vandlåse eller midlertidig tape.
 • Emhætte skal være monteret.
 • Dampspærre må ikke være synlig (se evt. fortrykprøvning hvis dampspærre er synlig)
 • Ventilationsgennemføringer skal være udført.

Vi kontrollere at alle de ovenstående kriterier er opfyldt og udføre testen således:

 • Vi tætner emhætten.
 • Vi tætner ventilationsanlægget.
 • Vi monterer en midlertidig blowerdoor, indgangsdør eller terrassedør.
 • Vi Laver en kort visuel gennemgang af huset for at kontrollere utætheder.
 • Kører en test som dokumentation for at huset overholder tæthedskravet.
 • Udarbejder et fyldestgørende certifikat til ibrugtagningstilladelsen hos kommunen.

Brug for en trykprøvning – kontakt os og hør mere

Blowerdoor / Trykprøvning - Erhverv

Vi udføres også trykprøvning- tæthedstest af store erhvervs- og boligejendomme

Professionel og kyndig hjælp

Bygningskonsulenten.dk samarbejder med professionelle virksomheder og hjælper igennem trykprøvningen fra start til slut. Vi har stor fokus på at levere Danmarks bedste service, hvilket er jeres garanti for et godt stykke arbejde.

Ingen bygninger er for store

Der er ingen øvre grænse for hvor mange m², der kan trykprøves. Det er kun et spørgsmål om tilstrækkeligt udstyr og viden. Det giver ofte et bedre resultat at trykprøve bygningen samlet, frem for at sektionsopdele bygningen. Ved en sektionsopdeling er det nødvendigt at bruge modtryk, for ikke at teste indvendige skillevægge/etageadskillelser

Det skal vi bruge

Trykprøvning af større bygninger som erhvervs- og boligejendomme adskiller sig ikke væsentligt fra trykprøvning af boliger, som beskrevet i afsnittet ovenfor.

Når vi skal udføre en blowerdoor test på en bygning med stor volumen, har vi brug for at modtage:

– Byggetilladelsen
– Evt. tegninger, som angiver bygningens højde og omkreds (det kan være plan og snit tegning)

Normen der testes efter​

Trykprøvningen skal foretages i henhold til DS/EN 13829 og DS/EN ISO 9972:2015 – Bygningers termiske ydeevne – Bestemmelse af bygningers luftgennemtrængelighed – Prøvningsmetode med overtryk skabt af ventilator. ​

Er byggetilladelsen givet før 1. juli 2016 bruges DS/EN 13829, og DS/EN ISO 9972:2015 bruges for byggetilladelser givet efter 1. juli 2016.​

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.