Energimærkning

Ring 71 94 00 09 og hør mere

Vi energimærker alle typer ejendomme - fra 3.995,-

Få kyndig og professionel hjælp til energimærkning af dit hus. Vi har stor erfaring med energimærkning, og kan både hjælpe ved boligsalg og nybyggeri.


Det primære formål med energimærkning, er at motivere til energibesparelser og øge effektiviteten inden for anvendelse af energi i bygninger. Men for købere af en bolig er det mest for at synliggøre de energimæssige udgifter forbundet med købet.


Så sørg for at få en god snak med vores energikonsulent, når vi kommer ud for at energimærke dit hus. Måske skal der kun enkelte og lette forbedringer til, for at forbedre energimærket. Det kan forøge chancerne for at få boligen solgt og måske ovenikøbet til en højere pris.

Kontakt mig

Udfyld formularen og vi kontakter dig hurtigst muligt til en snak omkring jeres krav og behov.

Om Energimærkning

Energimærkning – Hvad er det?

I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg, udlejning og nybyg. Det gælder også for boliger, som fx enfamilieshuse. En energimærkningsrapport består af to dele, der tilsammen belyser en bygnings energimæssige tilstand og dens besparelsespotentiale:

 • En vurdering af bygningens energimæssige tilstand indplaceret på energimærkeskalaen nedenfor – dvs. et energimærke. Denne del fungerer som en form for varedeklaration, når en bygning eller en lejlighed, kontorlokaler eller andre enheder i en bygning sælges eller udlejes.

 • Forslag til energiforbedrende og energibesparende tiltag i bygningen. Mærkningen giver et overblik over de forbedringer, der kan gennemføres umiddelbart, og de energibesparelser der vil være fordelagtige at gennemføre i forbindelse med renovering.

Hvad betyder energimærket?

Energimærket er et udtryk for bygningens energieffektivitet. Energieffektiviteten beskrives på en skala med mærkerne A2020, A2015, A2010, B, C, D, E, F og G. De fleste bygninger i dag ligger på trin C-G – medmindre de er blevet energi- renoveret eller er nyopførte.

Hvor længe gælder energimærkningen?

En energimærkning af helårsboliger gælder som udgangspunkt i 10 år. Energimærkninger udarbejdet mellem 1. september 2006 og 31. januar 2011 er gyldige i 7 år. Man må som udgangspunkt gerne genbruge energimærket, når man sælger, hvis det sker inden for de 7 eller 10 år. Har du bygget om eller foretaget ændringer, der har påvirket boligens energiforbrug, skal du have ny energimærkning.

Energimærke | Boligsalg

Sælger har ansvaret

Det er sælgers ansvar, at der er en gyldig energimærkning af huset, inden man sælger. Hvis man annoncerer for salg, skal energimærket fremgå af salgsannoncen. Det gælder også, selv om man ikke sælger gennem en ejendomsmægler, men selv står for salget.

Enfamilieshuse og række/kædehuse m.v.

Enfamilieshuse på 60 m2 eller derover skal have en gyldig energimærkning, når de skal sælges. Det gælder også for række-, kæde- og dobbelthuse. For denne type af huse betragtes hver boligenhed nemlig som en bygning for sig.

Derfor skal hver enkelt bolig også energimærkes, og køber skal have fremlagt energimærkningen af huset, inden der indgås aftale om salg. Foregår salget via ejendomsmægler, skal energimærkningen være ejendomsmægleren i hænde, inden bygningen annonceres til salg, så energimærket kan fremgå af salgsmaterialet.

Salgsprisen påvirkes af et godt energimærke

Et godt energimærke fortæller en køber, at de månedlige energiudgifter i bygningen er passende – og at bygningen i øvrigt har et tidssvarende og klima-venligt energiforbrug.

På diagrammet nedenfor kan du se, hvad de forskellige spring på energimærkeskalaen betyder for salgsprisen på et gennemsnitligt og typisk hus på 140 m2. Som en tommelfingerregel stiger et hus typisk ca. 100.000 kr.  i værdi for hvert trin, det forbedres på energimærkeskalaen.

Det kan derfor ofte betale sig at investere i energirenovering, før du sælger. Hvis du alligevel skal ombygge eller renovere før salg, så tænk energiforbedringerne med. En investering på 100.000-200.000 kr. vil i mange tilfælde kunne tjene sig hjem.

graf over pris og energimærkning

Sådan udarbejder vi et energimærke

Energimærkningen udføres af vores energikonsulent, som registrerer bygningen, måler og undersøger isoleringforhold, vinduestyper, døre og varmeanlæg. På det grundlag estimeres bygningens beregnede energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.​

Det skal vi bruge inden energimærkningen

 1. BBR-oplysninger
 2. Årsopgørelse for vand, varme og elforbrug
 3. Bygnings- og installationstegninger
 4. Evt. attest for hulmursisolering

Brug for energimærkning – kontakt os og hør mere

Energimærke | Nybyggeri

Energimærkning af nybyggeri

Nyopførte bygninger skal være bygget, så de opfylder de krav, som var givet i byggetilladelsen. Og byggetilladelsen vil normalt stille krav om, at byggeriet skal opfylde det gældende bygningsreglement, herunder kravene om energieffektivitet.

Derfor vil et nybyggeri typisk have et energimærke A2010, A2015 eller A2020, alt efter hvilken bygningsklasse der er opfyldt ved byggeriet. En energimærkning for nybyggeri indeholder ikke forslag til energiforbedringer for boligen.

Energimærkning inden ibrugtagning

Alle nye bygninger skal ifølge bygningsreglementet energimærkes. Det betyder at hvis du er ved at få opført en ny bygning, bolig eller erhvervsejendom, så skal der udarbejdes et energimærke når bygningen færdig og afleveret. Energimærket skal leveres til kommunen, inden ibrugtagningstilladelse kan gives.

Energimærkning af nybyggeri – sådan gør vi

Når dit byggeri er færdigmeldt, skal en af vores beskikkede energikonsulenter udarbejde energimærket. Dette gøres ved en registrering af bygningen, hvor det kontrolleres at bygning er opført efter forudsætningerne i energirammeberegningen. 

Vores energikonsulent skal dernæst udarbejde energimærket med baggrund i de beregninger, der er indsendt i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse samt ud fra registreringen af de faktuelle forhold. 

Vores energikonsulent skal have energirammeberegningen i elektronisk form og konsulenten må ikke rette i de data der modtages. Alle vores energikonsulenter er kvalificerede og certificeret til den slags energimærker.

Det skal vi bruge inden energimærkning af nybyggeri

Ved nybyggeri kan vi hjælpe med at beregne det endelige energimærke inden ibrugtagning, til dette skal vi bruge:

 • Byggetilladelsen
 • Energirammeberegningen – XML-fil
 • Tegningsmateriale: snit, plan og facadetegninger
 • Beskrivelser af bygningsdele og konstruktionsopbygning.
 • Datablade for vinduer og døre (energidata)
 • Indreguleringsrapport for ventilationsanlæg
 • Trykprøve certifikat (blowerdoor test)

Energirammeberegning – inden energimærket

I forbindelse med anmodning om byggetilladelse, skal der foreligges en energirammeberegning der opfylder bygningsreglementets krav. Energirammen omfatter bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand. Såfremt, der sker ændringer i projektet, skal beregningen udføres på ny.

Energimærke - Erhverv & boligforeninger

Vi udarbejder hos Bygningskonsulenten.dk energimærkning af store bygninger og ejendomme i hele landet, vi er ISO-certificeret til energimærkning af alle typer bygninger.

Ligesom for enfamiliehuse og flerfamiliehuse gælder det, at der skal fremlægges en gyldig energimærkning, når erhvervsbygninger og andelsboliger skal sælges, udlejes og bygges. Energimærkning af erhverv og andele skal laves ved udlejning af erhvervsbyggeri og erhvervslejligheder samt overdragelse af erhvervsandele og – anparter.

Sælger har ansvaret

Det er sælgers ansvar at der er en gyldig energimærkning, inden man sælger. Hvis man annoncerer for salg, skal energimærket fremgå af salgsannoncen. Det gælder også, selv om man ikke sælger gennem en ejendomsmægler, men selv står for salget.

Andelsboliger og lignende

Ved overdragelse af andel, anpart eller aktie i et boligfællesskab er der også krav om energimærkning. Det er overdragerens pligt at sikre, at køber får udleveret en energimærkning

– efter de samme principper som beskrevet ovenfor. Her er det andelsforeningens ansvar uden beregning at stille den gyldige energimærkning til rådighed for overdrageren.

Måske har du allerede et gyldigt energimærke?

Hvis din ejendom har fået foretaget en energimærkning inden for de seneste

10 år, er det ikke sikkert, du skal have en ny energimærkning, medmindre du har bygget om eller foretaget ændringer, der har påvirket boligens energiforbrug.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.