Boligsalg

Ring 71 94 00 09 og hør mere

Pakketilbud | Tilstandsrapport, Energimærke og EL-eftersyn

Priser fra 9.995 kr. for alle 3 rapporter. Kontakt os via formular eller telefon, vi er altid klar med gratis og uforpligtende sparring og tilbud på netop din bolig.

Hos Bygningskonsulenten.dk leverer vi en nem og god pakkeløsning til dig som skal sælge hus. Bestiller du alle 3 rapporter hos os, giver vi en skarp pris, med en god rabat.

Har du kun brug for en enkelt af rapporterne, hjælper vi også med det. Også her har vi nogle af landets bedste priser, vi giver altid gratis og uforpligtende sparring og tilbud.

1. Vi aftaler en besøgs dato

Kontakt os via vores formular eller telefon.

2. Konsulentbesøg

Konsulenterne laver en gennemgang, som typisk tager 1,5 - 2 timer.

3. Rapporter modtages

Rapporterne leveres inden for 7-8 dage.

Kontakt mig

Udfyld formularen og vi kontakter dig hurtigst muligt til en snak omkring jeres krav og behov.

Tilstandsrapport

Ved boligsalg er en Tilstandsrapport (og EL-eftersyn) valgfrit, dog bliver den lavet ved næsten alle salg af villaer, villalejligheder, rækkehuse og sommerhuse, grunden til det er:

 1. Den fritager dig som sælger, for 10 års sælgeransvar.
 2. Giver dig om som sælger, mulighed for at indhente tilbud på ejerskifteforsikring.

Derfor er tilstandsrapporten vigtig

Uden tilstandsrapporten risikerer du som sælger af en bolig, at hæfte for fejl og mangler i op til 10 år efter du har solgt boligen. Bestiller du en Tilstandsrapport hos Bygningskonsulenten.dk, sikre vi dig en professionel og neutral gennemgang af din boligs synlige skader.

Hvad er en tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en visuel gennemgang af boligens synlige skader i rapportform. Tilstandsrapporten bruges i forbindelse med køb og salg af en ejendom, som en vurdering af ejendommens tilstand på besigtigelsestidspunktet. 

Et godt værktøj

Rapporten er et godt stykke værktøj, både hvis du er køber eller sælger af et hus. Tilstandsrapporten er en specialiseret fagmands registrering af ejendommen, for de synlige fejl og mangler, man som almindelig køber ofte ikke har nogle forudsætninger for at opdage eller kende til.   

Tilstandsrapporten kan bruges til at indikere og planlægge, evt. kommende mindre reparationer i nærmeste fremtid eller større vedligeholdelsesudgifter på længere sigt.

Hvad betyder betegnelserne: IB, KO, K1, K2, K3, UN

De fleste har sikkert hørt om anmærkningerne: K1, K2 eller K3, men hvad betyder de enlig?

IB, Ingen bemærkninger:
Huset giver ingen anledninger til bemærkninger.

K0, Kosmetiske skader:
Huser har alene mangler af en praktisk eller kosmetisk karakter.

K1, Mindre alvorlige skader:
Der er her tale om skader, der ikke har indflydelse på husets funktion. Skaden er ikke kritisk, men skal udbedres på et tidspunkt, da der tale om et ulovligt forhold.

K2, Alvorlige skader:
En K2’er betyder, at bygningsdelens funktion vil svigte på et tidspunkt. Det anbefales at få udbedret en K2’er hurtigst muligt efter den er konstateret. En K2’er er et ulovligt forhold, der på kort sigt kan give risiko for personskade, brand el.lign.

K3, Kritiske skader:
Hvis boligen har fået en K3-anmærkning, så er der tale om et forhold, hvor der her og nu,  eller på kort sigt – kan medføre stor personskade, brand el.lign.. Det er et forhold der skal bringes i orden snarest.

Hvordan udføres en tilstandsrapport

En tilstandsrapport udføres altid af beskikket byggesagkyndig, som gennemgår boligen for skader eller mangler. Når besigtigelsen udføres, bliver der bl.a. kontrolleret for mulige skader i vådrum, ved vinduer, ved tagkonstruktionen og murværket. Derudover undersøges husets sokkel og fundament, kældre og krybekældre, samt boligens mange rum: bryggers køkken, stuer, badeværelser/vådrum og toiletter, vinduer, døre, ydervægge og indervægge, lofter, gulve, tagkonstruktionen, eventuelle etageadskillelser.

El eftersyn

EL-eftersyn er ligesom Tilstandsrapporten nødvendig ved boligsalg, hvis man ønsker ejerskifteforsikring hos et forsikringsselskab.

Giver ekstra tryghed

EL-eftersynet giver dig som boligsælger ekstra tryghed i maven, da man fraskriver sig ansvaret ulovlige elinstallationer, fejl eller mangler, der fremover vil være dækket af ejerskifteforsikringen.

Også til gavn for køber

Ulovlige og forkert udførte elinstallationer er skyld i op 43% af boligbrande ifølge Sikkerhedsstyrelsen. Eleftersynsordningen er netop vedtaget for at afdække og synliggøre farlige elinstallationer ved køb og salg af boliger. El-eftersynet er altså både til gavn for sælgers ansvarsfraskrivelse, men også køber der kan flytte ind i en mere sikker bolig.

Certificerede Bygningskonsulenter

Alle vores eftersyn og mærkninger bliver altid udført af certificerede og autoriseret konsulenter, som er uddannet inde for byggebranchen.

Hvad er et El-eftersyn?

Et el-eftersyn er primært en visuel gennemgang af boligens elinstallationer, dog åbner vi også op og kigger stikprøvevis på enkelte dele af elinstallationerne, f.eks. bag stikkontakter. Vi går altid systematisk til værks for at optimere vores muligheder for at opdage eventuelle ulovlige og forkert udførte installationer.

På disse ejendomstyper kan El-eftersyn udføres:

 • Enfamiliehuse
 • Anpartsboliger
 • Sommerhuse
 • Ejerlejligheder
 • Landbrugsejendomme

Hvordan laves el-eftersyn?

Ligesom ved tilstandsrapport og energimærke, skal bygningen besigtiges. Ved besigtigelsen af bygningen kontrollere elinstallatøren bl.a. følgende:

 • Kontrollere el tavler
 • kontrollere fejlstrømsafbrydere
 • Besigtiger bag afbrydere, stikkontakter og udtag
 • Kontrollere spots-installationer.
 • Registrere antal elinstallationer samt dimensionering.

Ulovlige forhold karaktergives

Registreres der ulovlige eller forkert udførte installationer, gives der en karakter på følgende skala:

IB – Ingen bemærkninger.
K0 – Praktisk eller kosmetisk mangel.
K1 – Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt og som ikke påvirker funktionsdygtigheden.
K2 – Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen.
K3 – Ulovligt forhold, som umiddelbart eller på kort sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen.
UN – Bør undersøges nærmere.

Energimærke

Energimærket er lovpligtigt

Som sælger af et hus, skal man altid have et gyldigt energimærke vedlagt salgsannoncen, når huset er over 60 m2. Energimærket beskriver husets energimæssige tilstand. Formålet med energimærkningsordningen er at sætte energiforbruget på dagsordenen og synliggøre de muligheder, der er for at spare på energien i den enkelte bygning.

Energimærkning af flerfamiliehuse for boligforeninger, erhverv og lignende er også lovpligtigt.

Læs mere om energimærkning ved boligsalg her

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.